top of page

Co je potřeba vědět o náhradním plnění

Jako firma poskytující náhradní plnění vás chceme informovat o změnách, které přinesla nová legislativa. Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

Náhradní plnění 2016 Olomouc, výuka jazyků přes Skype překlady
Náhradní plnění s přidanou hodnotou 2016

1. Co je náhradní plnění ?

Náhradní plnění je jedním z řešení povinnosti firem, jež zaměstnávají 25 a více zaměstnanců a tím dle § 81Zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb., nahrazují svou povinnost zaměstnat alespoň 4% osob OZP (osoba se zdravotním postižením). Samotné náhradní plnění je pak forma fakturace/nákupu, ve kterém je dodávka zboží, služeb nebo plnění zadané zakázky realizováno a následně fakturováno subjektem, který zaměstnává nad 50% osob OZP.

 

2. Co je pro firmu levnější, náhradní plnění nebo invalidní daň ?

Zdánlivě levnějším řešením se může zdát úhrada invalidní daně, protože potřeba nákupu (dáno vzorcem ze zákona) v režimu náhradního plnění je 2,8 x vyšší než invalidní daň, jenže úhradou daně poplatník nezíská žádnou protihodnotu, avšak jako náhradní plnění může nakoupit zboží, nebo služby, které opravdu potřebuje..

 

3. Kdy náhradní plnění řešit ?

Náhradní plnění doporučujeme řešit nejlépe na počátku kalendářního roku. Rezervujte si náhradní plnění pro Vaši společnost garanční smlouvou a získáte tak jistotu, že Váš poskytovatel náhradního plnění bude pro Vaši společnost v rámci svých kapacit náhradní plnění mít. Překotné nákupy čehokoli v posledních dnech roku mohou a v poslední době také jsou, kontrolními orgány považovány za účelové, pročež jsou kráceny, přápadně zcela neuznány. Následuje dodanění a doplatek nepopulární invalidní daně.

 

4. Kolik tedy náhradního plnění potřebujete ?

Ideální pro snadný a rychlý výpočet, je použít on-line kalkulačku náhradního plnění, zde si potřebné množství náhradního plnění snadno vypočtete, případně Vám s touto otázkou rádi pomůžeme na níže uvedené e-mailové adrese. 

 

 

 

Poskytujeme klientům čestné prohlášení, že jsme zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech dle § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a můžeme tedy poskytovat své služby pro účel uvedený v § 81, odst. 2 písm. b) Zoz.

Náhradní plnění 2020

bottom of page